Kauhavan Ratsastusseuran strategia vuosille 2013 - 2017
Kauhavan Ratsastusseura KaRS ry. on Suomen Ratsastajainliiton alainen ratsastusseura, jonka kotipaikka ja toiminta-alue on Kauhavan kaupunki. Toiminta-ajatuksemme on kehittää ja vahvistaa edellytyksiä ratsastuksen, kilpailemisen ja hevosten hoitamisen tason nostamiseksi toiminta-alueellamme.

Strategian avulla seura haluaa asettaa yleiset suuntaviivat toiminnallensa. Strategian sisältöön ovat vaikuttaneet seuran johtokunnan kehitysideat.

Toiminnassa hyödynnetään Nuori-Suomi ja SRL:n tarjoamia materiaaleja. Tiedotus hoidetaan pääasiassa seuralehden ja nettisivujen kautta, sekä myös sähköpostitse ja paikallislehti-ilmoituksin. Johtokunta valvoo kunkin kalenterivuoden aikana vuosittaisen toimintasuunnitelman toteutumista ja seuran taloudellista kehitystä, sekä noudattaa 5-vuotisstrategian suuntaa.

Seuran jäsenmäärä on ollut kasvava jo useana edeltävänä vuotena. Pyritään säilyttämään sekä lisäämään jäsenten määrää tarjoamalla monipuolista toimintaa kaikille jäsenille.

Kehittämiskohteita:
Seura on päättänyt panostaa etenkin kilpailijoiden määrän lisäämiseen joka lajissa (mm. esteratsastajien määrä on seurassa vähäinen) sekä kilpailutoiminnan yleiseen kehittämiseen ja kaluston hankintaan. Päämääränä on myös hevoskerhotoiminnan lisääminen ja junioreiden huomioiminen seuran toiminnassa.

Seuratoiminnan markkinoinnin kehittäminen:
Pyritään saamaan paljon lehtijuttuja, jotka innostavat uusia jäseniä liittymään. Jaetaan seuran omaa jäsenlehteä ilmaiseksi seuran tapahtumissa.

Tiedottaminen:
Seuran keskeisin tiedotuskanava on seuran nettisivut. Seuran internetsivuilla toimivat foorumi ja vieraskirja, joiden kautta parhaiten tiedotetaan tapahtumista. Nettisivuilla on myös tietoa seurasta ja sen toiminnasta. Pyritään saamaan sivuista monipuoliset ja laajat. Kehitetään jo toimivaa tiedotusta sähköpostin välityksellä. Tiedotetaan paikallislehden (Komiat) seuratoimintaa-palstalla tapahtumista.

Talous ja hallinto:
Seuran johtokunta vastaa seuran taloudesta. Seura hankkii varoja esim. myyjäisillä, arpajaisilla sekä kilpailutoiminnalla.

Seuran talous pidetään vakavaraisena ja velattomana. Vuositason talousarviossa käsitellään seuratoiminnan välttämättömät menot ja varainhankinnat näiden kulujen peittämiseen.

Seuratoiminnan keskeisiä kehittämiskohteita ovat:

A ) Kilpailevat ratsastajat ja valmennusryhmät
B) Juniorityö ja hevoskerhot
C) Harrasteratsastajat

Nämä kolme ryhmää ovat kaikki yhtä tärkeitä seuratoiminnan kannalta.

Kilpailevat ratsastajat ja valmennusryhmät

Kilpailevien ratsastajien urheilulliset tavoitteet ovat pääosin seura- ja aluetason kilpailuihin osallistumisessa. Tavoitteena on lisätä kilpailijoiden määrää, sekä tarjota seurakilpailuissa useita kilpailulajeja.

Seuran ratsukot ovat pääasiallisesti koulu- sekä esteratsastajia. Jonkun verran mukana on myös matkaratsastuksesta ja kenttäratsastuksesta kiinnostuneita.

Ratsastusseura pyrkii järjestämään tarpeellisen määrän tuettuja valmennuksia, ja hankkimaan niihin päteviä ohjaajia. Seura maksaa valmennustukea ratsukolle 2 €/kerta (max. 2/kk) hyväksymiensä valmentajien pitämistä tunneista. Ratsukoita tuetaan myös maksamalla alueluvan hinta takaisin seuraa aluetasolla edustaneille ratsukoille.

Pyritään järjestämään tarpeeksi harjoitus-, seura ja aluekilpailuita kolmessa eri lajissa (kouluratsastus, esteratsastus ja matkaratsastus). Kilpailijoille järjestetään joka toinen vuosi aluelupakoulutusta ulkopuolisen kouluttajan pitämänä.

Pyritään lisäämään ratsastajien ja toimihenkilöiden koulutusta etenkin kilpailutoimintaa varten, sekä saamaan tuomari- ja ratamestarilisenssejä oman seuran jäsenille.

Aisapari-rahoitteisella hankkeella pyritään tuomaan seuralle uusi kilpailulaji, hunter-esteet. Pyritään löytämään paikka maastoesteradalle, ja rakentamaan kilpailuihin sopiva alue.

Juniorityö ja hevoskerhot

Juniorityö koetaan seurassa tällä hetkellä tärkeäksi, jotta saadaan uusia nuoria mukaan seuran toimintaan. Pyritään käynnistämään hevoskerhoja juniori-ikäisille ja saamaan nuoria mukaan ohjaajiksi.
Juniori-ikäisille järjestetään ohjattuja ratsastusretkiä alueen lähistön ratsastuskouluille, omia hevostaitokilpailuita ja koulutusta. Seuran kilpailuissa heidät pyritään huomioimaan esim. järjestämällä heille rajattuja omia luokkia, ja nuorimmille keppihevosluokkia.

Harrasteratsastajat

Pyritään aktivoimaan harrasteratsastajia mukaan seuran toimintaan esim. ratsastusretkillä ja koulutuksilla.

Uusia harrasteratsukoita pyritään saamaan kiinnostuneeksi kilpailuista ja valmennuksesta. Heille järjestetään harjoituskilpailuita, joista on helpompi jatkaa kohti seura- ja aluetasoa.

Juhlavuosi

Seura täyttää 30-vuotta vuonna 2014. Suunnitellaan juhlavuodeksi ohjelmaa ja pyritään tekemään seuraa tunnetuksi etenkin juhlavuotena.

Kauhavan Ratsastusseura ry:n johtokunta