Kauhavan Ratsastusseuran strategia vuosille 2018 - 2022

Kauhavan Ratsastusseura KaRS ry. on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) alainen ratsastusseura, jonka kotipaikka on Kauhavan kaupunki ja toiminta-alue Kauhavan kaupungin alue ja Evijärvi. 

Toiminta-ajatuksemme on kehittää ja vahvistaa edellytyksiä ratsastuksen, kilpailemisen ja hevosten hoitamisen tason nostamiseksi toiminta-alueellamme.

Strategian avulla seura haluaa asettaa yleiset suuntaviivat toiminnallensa.  Strategian sisältöön ovat vaikuttaneet seuran hallituksen kehitysideat. 

Toiminnassa hyödynnetään Nuori-Suomi ja  SRL:n materiaaleja. Tiedotus hoidetaan pääasiassa seuralehden ja nettisivujen kautta, sekä myös sähköpostitse, sosiaalisen median ja paikallislehti-ilmoituksien kautta. Hallitus valvoo kunkin kalenterivuoden aikana vuosittaisen toimintasuunnitelman toteutumista ja seuran taloudellista kehitystä, sekä noudattaa 5—vuotisstrategian suuntaa.

Seuran jäsenmäärä on ollut kasvava jo useana edeltävänä vuotena. Pyritään säilyttämään sekä lisäämään jäsenten määrää tarjoamalla monipuolista toimintaa kaikille jäsenille.

Kehittämiskohteita:

Seura on päättänyt panostaa etenkin kilpailijoiden määrän lisäämiseen joka lajissa (mm. esteratsastajien määrä on seurassa vähäinen) sekä kilpailutoiminnan yleiseen kehittämiseen ja kaluston hankintaan. Päämääränä on myös hevoskerhotoiminnan lisääminen ja junioreiden huomioiminen seuran toiminnassa.

Seuratoiminnan markkinoinnin kehittäminen:

Pyritään saamaan paljon lehtijuttuja, jotka innostavat uusia jäseniä liittymään. Jaetaan seuran omaa jäsenlehteä ilmaiseksi seuran tapahtumissa.

Tiedottaminen:

Seuran keskeisin tiedotuskanava on seuran nettisivut. Seuran internetsivuilla toimivat foorumi ja vieraskirja, joiden kautta parhaiten tiedotetaan tapahtumista. Nettisivuilla on myös tietoa seurasta ja sen toiminnasta.  Pyritään saamaan sivuista monipuoliset ja laajat. Kehitetään jo toimivaa tiedotusta sähköpostin välityksellä.  Tapahtumista tiedotetaan paikallislehden (Komiat) seuratoimintaa-palstalla ja sosiaalisen median kautta.

Talous ja hallinto:

Seuran hallitus vastaa seuran taloudesta.  Seura hankkii varoja esim. myyjäisillä, arpajaisilla sekä kilpailutoiminnalla.

Seuran talous pidetään vakavaraisena ja velattomana. Vuositason talousarviossa käsitellään seuratoiminnan välttämättömät menot ja varainhankinnat näiden kulujen peittämiseen.

Seuratoiminnan keskeisiä kehittämiskohteita ovat:

A ) Kilpailevat ratsastajat ja valmennusryhmät
B) Juniorityö ja hevoskerhot
C) Harrasteratsastajat

Nämä kolme ryhmää ovat kaikki yhtä tärkeitä seuratoiminnan kannalta.

Kilpailevat ratsastajat ja valmennusryhmät

Kilpailevien ratsastajien urheilulliset tavoitteet ovat pääosin seura- ja aluetason kilpailuihin osallistumisessa.  Tavoitteena on lisätä kilpailijoiden määrää, sekä tarjota seurakilpailuissa useita kilpailulajeja.

Seuran ratsukot ovat pääasiallisesti koulu- sekä esteratsastajia. Jonkun verran mukana on myös matkaratsastuksesta ja kenttäratsastuksesta kiinnostuneita. 

Ratsastusseura pyrkii järjestämään tarpeellisen määrän tuettuja valmennuksia, ja hankkimaan niihin päteviä ohjaajia. Seura pyrkii maksamaan valmennustukea ratsukolle vuosittain hallituksen päätöksen. Ratsukoita tuetaan myös maksamalla kilpailuluvan hinta takaisin seuraa alue- ja kansallisella tasolla edustaneille ratsukoille.

Pyritään järjestämään tarpeeksi ratsastuskilpailuita eri lajissa ja eri tasoilla (kouluratsastus, esteratsastus ja matkaratsastus). Kilpailijoille järjestetään joka toinen vuosi lupakoulutusta.

Pyritään lisäämään ratsastajien ja toimihenkilöiden koulutusta etenkin kilpailutoimintaa varten, sekä saamaan tuomari- ja ratamestarilisenssejä oman seuran jäsenille.

Aisapari-rahoitteisella hankkeella pyritään tuomaan seuralle uusi kilpailulaji, kenttäratsastus. Jatketaan Aisaparin rahoittamaa hanketta, jossa rakennetaan maastoesterata sekä ratsastuskenttä Härmän vanhan raviradan alueelle. Lisäksi hankitaan uutta kilpailukalustoa ja korjataan vanhaa kalustoa. 

Juniorityö ja hevoskerhot

Juniorityö koetaan seurassa tällä hetkellä tärkeäksi, jotta saadaan uusia nuoria mukaan seuran toimintaan. Pyritään käynnistämään hevoskerhoja juniori-ikäisille ja saamaan nuoria mukaan ohjaajiksi.

Juniori-ikäisille järjestetään ohjattuja ratsastusretkiä alueen lähistön ratsastuskouluille, omia hevostaitokilpailuita ja koulutusta.  Seuran kilpailuissa heidät pyritään huomioimaan esim. järjestämällä heille rajattuja omia luokkia, ja nuorimmille keppihevosluokkia.

Harrasteratsastajat

Pyritään aktivoimaan harrasteratsastajia mukaan seuran toimintaan esim. ratsastusretkillä ja koulutuksilla.  

Uusia harrasteratsukoita pyritään saamaan kiinnostuneeksi kilpailuista ja valmennuksesta.  Heille järjestetään harjoituskilpailuita, joista on helpompi jatkaa kohti seura- ja aluetasoa.

Juhlavuosi

Seura täyttää 35-vuotta vuonna 2019. Suunnitellaan juhlavuodeksi ohjelmaa ja pyritään tekemään seuraa tunnetuksi etenkin juhlavuotena.

Kauhavan Ratsastusseura ry:n hallitus