Kuva vaellusreitistön avajaisista. Nauhan leikkasi Susanna Haapoja, avustamassa Anne Rintala-Syväjärvi

Alapuolella tietoa vaellusreitistöön liittyvästä hankkeesta.

HANKEVETÄJÄ

Kauhavan Ratsastusseura

Anne Rintala-Syväjärvi
italianne@nic.fi
050-5287707

HANKKEEN SYNTYVAIHEET

KaRS päätti v. 2002 ryhtyä toimenpiteisiin asianmukaisen ratsastusreitistön aikaansaamiseksi toiminta-alueensa (Kauhava, Kortesjärvi ja Alahärmä) kuntiin. Idea syntyi jäsenistömme keskuudessa, koska hevosille pohjaltaan sopivia maastoreittejä on harvanlaisesti ja viralliset reitit puuttuvat kokonaan. Tietoa on hankittu moottorikelkkailijoilta, hevosalan järjestöiltä, lehdistöstä sekä jo valmistuneiden reitistöjen vetäjiltä. Jäsenemme ovat myös tutustuneet vaellusratsastustalleihin Suomessa ja ulkomailla.

MIKSI TÄMÄ HANKE?

Suomen Ratsastajainliitossa on ollut näkyvästi esillä ratsukoiden turvallisuus. Pyrimme saamaan ratsastajien käyttöön rauhallisia maastoreittejä, joilla liikenteestä on mahdollisimman vähän haittaa. Isojen teiden ylityksiä ei kuitenkaan voi välttää. Yksityisiltä harrastajilta puuttuu usein kenttä, jolla ratsastaa ja maneesitkin ovat pitkien matkojen päässä. Näin ollen maastoratsastus jää milteipäainoaksi vaihtoehdoksi.
Periaatteessa autoilijoiden, traktorikuskien, moottorikelkkailijoiden ym. tulisi aina suhtautua hevoseen kuin hirveen. Hevonen toimii vaistojensa varassa. Pillastunutta hevosta ei kokenutkaan ratsastaja hallitse. Ratsastusta ei kuitenkaan voi harrastaa vain aidatuilla alueilla. Myös maastoon on päästävä. Kun sekä ratsastajat että ajoneuvojen kuljettajat tuntevat pelisäännöt, voidaan liikkua turvallisesti.  Ratsastajien  tulee välttää kelirikkoaikoja, maatalouden sesonkikausia jne. Ajoneuvojen haltijat voivat hiljentää vauhtia ratsukoita kohdatessaan.Alueemme matkailu- ja ruokapalveluyrittäjät hyötyvät reitistön käyttäjistä.
Suomen Ratsastajainliitto on perustanut Hevoskehä-toiminnon kehittämään ja yhdistämään ratsastusreittejä koko Suomen alueella.

TAVOITTEET

Tavoitteena on luoda toimiva ratsastusreitistö levähdyspaikkoineen k.o. kuntien alueelle ja elävöittää alueen matkailupalveluja. Hevosten parissa puuhailu myös omalta osaltaan estää nuorten syrjäytymistä. Reitistöllä voidaan myös järjestää matkaratsastuskisoja.
Tästä naisten ja nuorten suosimasta harrastuksesta ovat kiinnostuneita myös ulkomaalaiset. Heitä houkuttelevat ennen kaikkea Suomen luonnon puhtaus ja rauha sekä yksi maailman alkuperäisroduista; suomenhevonen. Tavoitteena on aikaansaada kartalta selkeästi luettavissa oleva, liikennemerkein merkitty, ratsastajia hyvin palveleva reitistö, johon liittyvät kiinteästi kunkin alueen ruoka-ja majoituspalveluja tarjoavat yrittäjät.

TOIMENPITEET

Karttojen hankkiminen ja reittipohjan suunnittelu.

Lupien kysyminen maanomistajilta ja tiehoitokuntien edustajilta.

Tien/maapohjien parannustyöt, sillan rummut, traktori- ja kaivinkonetyöt.

Levähdyspaikat puomeineen.

Kylttien suunnittelu, hankinta.

Reitistön merkitseminen maastoon.

Opaskirjasen laadinta/kartat reitistön käyttäjille, KaRS:n kotisivut.

TIEDOTTAMINEN

Jäsenille hankkeestamme tiedotetaan oman jäsenlehtemme, Kavionkopseen, välityksellä. Muina tiedostustapoina käytetään paikallislehdistöä ja seuramme kokouksia ja kotisivuja.

KUSTANNUSARVIO

Tavoitteena on luoda toimiva ratsastusreitistö levähdyspaikkoineen k.o. kuntien alueelle ja elävöittää alueen Hankkeen kokonaiskustannusarviona on 17 000 e (kehittäminen+investointi)

RAHOITUS

Hanke on TE-keskuksen rahoittama Leader+kehittämisrahastohanke. Aisapari ry Kauhavalla toimii hankkeen koordinaattorina. Kauhavan Ratsastusseuralle jäävän omarahoituksen osuus on n. 25-30 %.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Ratsastajat kuuluvat yleensä johonkin ratsastusseuraan jolloin heillä on voimassa oleva tapaturmavakuutus aina hevosten kanssa puuhaillessaan. On huomioitavaa, että KaRS tai maanomistaja/tiehoitokunnan edustaja eivät ole vastuussa ratsukon turvallisuudesta reitistöllä. Jokainen ratsastaa omalla vastuulla jokamiehen oikeuksien ja velvollisuuksien puitteissa.

HANKKEEN PÄÄTTYMINEN

Hanke on aloitettu virallisesti v. 2003 ja se päättyy vuoden 2006 lopussa. Reitistöä merkitään ja tarkennetaan vielä tämän syksyn aikana (lähinnä Alahärmässä). Sen jälkeen valmistetaan kartat ja opaskirjanen käyttäjille. Hanke on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Se on otettu myötämielisesti vastaan ja luvat alueiden/teiden käyttöön on saatu joustavasti. Me aikuiset, jotka olemme talkootöin ahertaneet hankkeen läpiviemisessä, olemme toivoneet, että lapsille, tulevaisuuden hevosharrastajilla, olisi paljon iloa reitistön olemassaolosta. Heppakerho- ja ratsastusinnostus on alueellamme erittäin suosittua. Uusia vetäjiä ja ennen kaikkea ratsastustalleja/maneeseja tarvittaisiin.

VAELLUSREITISTÖOPAS

Vaellusreitistöstä on tehty opas, joka sisältää reitistön kartat, yleisiä ohjeistuksia sekä muutaman seikkaperäisen reittiehdotuksen. Karttoihin on merkitty reittien lisäksi mm. taukopaikat.

Opas on laminoitu, joten sen voi huoletta ottaa reissuun mukaan eikä tarvitse pelätä sen pilalle menemistä vaativissakaan olosuhteissa.

Oppaassa on 10 sivua + 20 värillistä karttasivua.

Oppaan ensimmäinen painos on loppuunmyyty.

Lisätietoja oppaasta ja reitistöstä saa Päivi Alaselta 040 – 5866 317

YHTEYDENOTOT

paivi.alanen@suomi24.fi

040 5866 317